Dobra polisaUbezpieczenie NNW

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych (NNW) jest formą ubezpieczenia, stanowiącą ochronę życia oraz zdrowia zarówno kierowcy, jak również podróżnych. Płacone jest ono w wypadku długotrwałego szwanku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW ze strony superpolisa.pl pokrywa straty poniesione w efekcie wypadku samochodowego i w pozostałych sytuacjach komunikacyjnych.

Co to jest ubezpieczenie NNW oraz co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem, które zabezpiecza przed następstwami tragicznych wypadków. Nierzadko nabywamy je wraz z niezbędnym ubezpieczeniem OC. Polisa NNW umożliwia zapłatę pieniędzy w razie uszkodzenia ciała czy śmierci i – w większym wariancie – zwrot kosztów środków oraz leczenia, w tym terapii. Obszar ochrony zależy od typu umowy u danych ubezpieczycieli. Wykupując ubezpieczenie online, błyskawicznie zobaczysz propozycję paru stowarzyszeń ubezpieczeniowych oraz przekonasz się, jaki obszar ma oferowana polisa następstw

Ubezpieczenie NNW szkolne

Szkolne ubezpieczenie NNW jest dedykowane dla dzieci oraz młodzieży w trakcie edukacji. Obszar tejże polisy dotyczy zwłaszcza dwóch elementów – dojazdu do szkoły i samego uczestnictwa w zajęciach. Poszczególni uczniowie mieszkają z dala od placówki, w której teraz się uczą. To z kolei znaczy, iż przez pięć dni w tygodniu muszą oni jeździć do szkoły. Niestety, podczas takiej drogi uczniowie mogą ulec wypadkowi komunikacyjnemu.

NNW: pełny obszar ochrony

W praktyce obszar ochrony jest zatem niezwykle szeroki oraz dotyczy wielu praktycznych sytuacji. Tragiczny wypadek jest tymczasem określany jako gwałtowne oraz nieoczekiwane wydarzenie spowodowane poprzez element zewnętrzny. W wypadku ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczy to zwłaszcza kraks drogowych. Co istotne: ubezpieczenie NNW w przeciwieństwie do pozostałych ubezpieczeń tego rodzaju dotyczy osób, natomiast nie samochodu. Wiele pod tym względem zależy od wyselekcjonowanego pakietu.

NNW Komunikacyjne – czy należałoby je mieć?


Jedną spośród aktywności podejmowanych poprzez człowieka, podczas której zagrożenie wystąpienia wypadku oraz wiążących się z nim konsekwencji rośnie, jest uczestnictwo w ruchu samochodowym. Z tego powodu powstało ubezpieczenie NNW komunikacyjne (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów), które wyznaczone jest do wszelkich tych osób, jakim zależy na otrzymaniu wsparcia pieniężnego w zmaganiach z konsekwencjami wypadku komunikacyjnego. W wypadku ubezpieczenia NNW komunikacyjnego Ubezpieczony także osobiście wybiera wysokość kwoty ubezpieczenia, jaka zależna jest od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej.

 

czytaj dalej
Dobra polisa

Jak można sprawdzić, czy mamy ubezpieczenie?

Choćby zwyczajna konsultacja u lekarza może wiązać się z dużymi kłopotami. Te na pewno pojawią się, jeżeli właśnie w poradni czy szpitalu okaże się, iż nie obejmuje nas ubezpieczenie zapewniane poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Taka sytuacja może mieć przeróżne okoliczności, z których większość da się natomiast błyskawicznie wyjaśnić. Aby mieć czas na reakcje, to, czy jesteśmy ubezpieczeni należałoby zobaczyć wystarczająco wcześniej. Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?

Ubezpieczenie zdrowotne – czy należałoby?

Większość spośród nas myśli, iż ubezpieczenie lecznicze jest najistotniejsze w wypadku niebezpiecznej czy fizycznej pracy. Zapominamy, iż wypadki chodzą po ludziach oraz pozornie niezwykle pewna praca urzędowa może wiązać się z wydarzeniem przypadkowym, które niekorzystnie wpłynie na własne zdrowie. Prócz tego nie można nie nadmienić o standardowych dolegliwościach, które dotykają każdego, bez względu na typ wykonywanego zawodu.

Należałoby pamiętać, iż pracodawca ma obowiązek dać nam na piśmie – czy za własną zgodą w postaci elektronicznej – dane zawarte w imiennych raportach comiesięcznych za rok ubiegły do 28 lutego roku kolejnego. Jeśli myślimy, iż dane w informacji nie są zgodne ze stanem rzeczywistym, w czasie trzech miesięcy od jej uzyskania możemy złożyć do pracodawcy wniosek o ich wyjaśnienie. Jeżeli pracodawca w czasie miesiąca nie uwzględni reklamacji, na własny wniosek sprawę orzeknie ZUS.

Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony?

Możemy to zrobić w niezwykle prosty oraz natychmiastowy sposób. Posiadanie ubezpieczenia jest niezwykle istotne oraz bez niego w razie jakichś kłopotów zdrowotnych lub wypadkowi, trudno będzie nam odnaleźć profesjonalną pomoc oraz opiekę lekarską. Jak zobaczyć, czy jesteśmy ubezpieczeni? To, czy mamy własne ubezpieczenie, więc dostęp do darmowej opieki lekarskiej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, można w prosty sposób sprawdzić, za pomocą profesjonalnego systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Gdzie zobaczyć, czy jestem ubezpieczony?

Jeśli natomiast nie chcesz korzystać z systemów internetowych, ponieważ wydają Ci się nie intuicyjne czy nie znasz się na ich obsłudze, możesz to zrobić w standardowy sposób. Starczy, iż udasz się do szpitala, poradni czy choćby gabinetu medycznego. Weź ze sobą dowód tożsamości ponieważ niezbędny będzie Ci PESEL. Specjalista sprawdzi czy jesteś ubezpieczony lub nie. Nie zawsze do tego niezbędny jest lekarz. Już osoby pracujące w rejestracji powinny być uprawnione do tego, aby zobaczyć Twój stan ubezpieczenia.

 

czytaj dalej
Dobra polisa

Czy da się sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego?

O ubezpieczeniu zdrowotnym należałoby pamiętać. W końcu upoważnia nas ono do korzystania z darmowej opieki leczniczej. To nie takie ciężkie. Aby zobaczyć, czy mamy darmową opiekę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, starczy zastosować jeden spośród paru sposobów. Obowiązkowo więc powinniśmy wiedzieć, jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony (https://superpolisa.pl/faq/jak-i-gdzie-sprawdzic-czy-jestem-ubezpieczony/)?

Kto może zgłosić nas do ubezpieczenia zdrowotnego?

Poza własnym dotychczasowym pracodawcą płatnikiem składek zdrowotnych ZUS może być także szkoła, uczelnia wyższa lub urząd pracy. Jedynym wyjątkiem jest prowadzenie swej działalności, gdyż wtedy osobiście musimy prowadzić wszystkie opłaty. Ubezpieczenie pracownika to jeden spośród głównych obowiązków każdego pracodawcy. W chwili, w której została zatwierdzona umowa, ma on tylko 7 dni na zgłoszenie tego faktu do ZUS-u oraz tymże samym wypełnienie procedur połączonych z polisą leczniczą.

Jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne?

Jeżeli nie mamy gwarancji, czy jesteśmy ubezpieczeniu, należałoby to zobaczyć. Jak sprawdzić ubezpieczenie lecznicze? Co zapewnia ubezpieczenie zdrowotne? Kiedy powinniśmy mieć ubezpieczenie zdrowotne? Jak zobaczyć ubezpieczenie zdrowotne? Aby mieć gwarancję co do tego, czy mamy ubezpieczenie lecznicze, możemy to zobaczyć na dwa rodzaje. Pierwszy spośród nich to konsultacja w poradni medycznej. Starczy poprosić osobę pracującą w rejestracji aby sprawdziła stan własnego ubezpieczenia oraz dać jej własny numer PESEL.

W działającym też stanie prawnym, dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dowód stwierdzający płacenie opłat na ubezpieczenie lecznicze. Pokazowo może to być odcinek emerytury czy renty, aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa czy zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA czy ZCNA) wraz z obowiązującą legitymacją studencką/szkolną, w wypadku studentów ubezpieczonych poprzez uczelnię, aktualna legitymacja studencka wraz z dokumentem stwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia, potwierdzenie przelewu opłat (w wypadku osób działających na swój rachunek oraz ubezpieczających się nieobowiązkowo, emerytów oraz rencistów).

Jak również gdzie sprawdzić czy naprawdę jestem ubezpieczony?

By zobaczyć czy firma, która nas teraz zatrudnia naprawdę zgłosiła nas do ubezpieczeń należy skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych. Jak nastąpi zalogowanie na własny profil, musimy wejść w zakładkę Ubezpieczenia i płatnicy, gdzie odnajdziemy dane dotyczące własnej aktualnej sytuacji. Co jeszcze możemy zobaczyć na tejże stronie? W zakładce Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym znajdują się dane na temat prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i obecne przynależności do NFZ.

 

czytaj dalej