Dobra polisaUbezpieczenie NNW

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych (NNW) jest formą ubezpieczenia, stanowiącą ochronę życia oraz zdrowia zarówno kierowcy, jak również podróżnych. Płacone jest ono w wypadku długotrwałego szwanku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW ze strony superpolisa.pl pokrywa straty poniesione w efekcie wypadku samochodowego i w pozostałych sytuacjach komunikacyjnych.

Co to jest ubezpieczenie NNW oraz co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem, które zabezpiecza przed następstwami tragicznych wypadków. Nierzadko nabywamy je wraz z niezbędnym ubezpieczeniem OC. Polisa NNW umożliwia zapłatę pieniędzy w razie uszkodzenia ciała czy śmierci i – w większym wariancie – zwrot kosztów środków oraz leczenia, w tym terapii. Obszar ochrony zależy od typu umowy u danych ubezpieczycieli. Wykupując ubezpieczenie online, błyskawicznie zobaczysz propozycję paru stowarzyszeń ubezpieczeniowych oraz przekonasz się, jaki obszar ma oferowana polisa następstw

Ubezpieczenie NNW szkolne

Szkolne ubezpieczenie NNW jest dedykowane dla dzieci oraz młodzieży w trakcie edukacji. Obszar tejże polisy dotyczy zwłaszcza dwóch elementów – dojazdu do szkoły i samego uczestnictwa w zajęciach. Poszczególni uczniowie mieszkają z dala od placówki, w której teraz się uczą. To z kolei znaczy, iż przez pięć dni w tygodniu muszą oni jeździć do szkoły. Niestety, podczas takiej drogi uczniowie mogą ulec wypadkowi komunikacyjnemu.

NNW: pełny obszar ochrony

W praktyce obszar ochrony jest zatem niezwykle szeroki oraz dotyczy wielu praktycznych sytuacji. Tragiczny wypadek jest tymczasem określany jako gwałtowne oraz nieoczekiwane wydarzenie spowodowane poprzez element zewnętrzny. W wypadku ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczy to zwłaszcza kraks drogowych. Co istotne: ubezpieczenie NNW w przeciwieństwie do pozostałych ubezpieczeń tego rodzaju dotyczy osób, natomiast nie samochodu. Wiele pod tym względem zależy od wyselekcjonowanego pakietu.

NNW Komunikacyjne – czy należałoby je mieć?


Jedną spośród aktywności podejmowanych poprzez człowieka, podczas której zagrożenie wystąpienia wypadku oraz wiążących się z nim konsekwencji rośnie, jest uczestnictwo w ruchu samochodowym. Z tego powodu powstało ubezpieczenie NNW komunikacyjne (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów), które wyznaczone jest do wszelkich tych osób, jakim zależy na otrzymaniu wsparcia pieniężnego w zmaganiach z konsekwencjami wypadku komunikacyjnego. W wypadku ubezpieczenia NNW komunikacyjnego Ubezpieczony także osobiście wybiera wysokość kwoty ubezpieczenia, jaka zależna jest od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej.

 

czytaj dalej